2019 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2019 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl güncellenerek yayınlanmakta olan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin 2019 tablosu 16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazetede Tebliğ olarak yayınlandı. Buna göre çeşitli yapı sınıfları ve bunlara ait birim fiyatlar aşağıda belirtildiği biçimde belirlenmiş oldu. Birim fiyatlar incelendiğinde 2018 yılına göre %20 civarında bir artışın yaşandığı gözlenmektedir.

 


 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından;

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2019 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

 

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                    

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR 185,00

 • Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)
 • Basit kümes ve basit tarım yapıları
 • Plastik örtülü seralar
 • Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları
 • Geçici kullanımı olan küçük yapılar
 • Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar
 • Gölgelikler-çardaklar
 • Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları
 • Depo amaçlı kayadan oyma yapılar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 275,00

 • Cam örtülü seralar
 • Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
 • Kâgir ve betonarme su depoları
 • İş yeri depoları
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR 450,00

 • Kuleler, ayaklı su depoları
 • Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
 • Kayıkhane
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
Diğer Yazılar
Palet Fiyatları 2022 Listesi

B GRUBU YAPILAR 590,00

 • Şişirme (Pnömatik) yapılar
 • Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler
 • Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri
 • Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
 • Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
 • Jeoloji, botanik ve tema parkları
 • Mezbahalar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR 710,00

 • Hangar yapıları (Küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)
 • Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR 980,00

 • Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
 • Katlı garajlar
 • Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 ünci maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
 • Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)
 • Basımevleri, matbaalar
 • Soğuk hava depoları
 • Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz –
 • 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 ünci maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
 • Akaryakıt ve gaz istasyonları
 • Kampingler
 • Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
 • Semt postaneleri
 • Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 1.210,00

 • Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları
 • Gençlik merkezleri, halk evleri
 • Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
 • Temel eğitim okulları
 • Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
 • Jandarma ve emniyet karakol binaları
 • Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
 • Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)
 • 150 kişiye kadar cezaevleri
 • Fuarlar
 • Sergi salonları
 • Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)
 • Marinalar
 • Gece kulübü, diskotekler
 • Misafirhaneler, Pansiyonlar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
Diğer Yazılar
MTV Hesaplama ve 2022 Fiyatları

IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR 1.270,00

 • Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)
 • Poliklinikler
 • Liman binaları
 • İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)
 • İlçe Belediyeleri
 • 150 kişiyi geçen cezaevleri
 • Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
 • İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
 • Entegre sanayi tesisleri
 • Aqua parklar
 • Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
 • Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
 • Büyük alışveriş merkezleri
 • Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
 • Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)
 • Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 1.470,00

 • Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
 • İl tipi belediyeler
 • İl tipi idari kamu binaları
 • Metro istasyonları
 • Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
 • Büyük postaneler (merkez postaneleri)
 • Otobüs terminalleri
 • Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
 • Banka binaları
 • Normal radyo ve televizyon binaları
 • Özelliği olan genel sığınaklar
 • Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras  evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR 1.630,00

 • Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
 • Bakanlık binaları
 • Yüksek öğrenim yurtları
 • Arşiv binaları
 • Radyoaktif korumalı depolar
 • Büyük Adliye Sarayları
 • Otel (3 yıldızlı) ve moteller
 • Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
 • İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
 • İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)
 • Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR 2.010,00

 • Televizyon, Radyo İstasyonları binaları
 • Orduevleri
 • Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar
 • Borsa binaları
 • Üniversite kampüsleri
 • İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)
 • Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar
 • Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
Diğer Yazılar
İnşaat Maliyet Endeksi Yükselişte!

B GRUBU YAPILAR 2.485,00

 • Kongre merkezleri
 • Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
 • Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
 • Hastaneler
 • Havalimanları
 • İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)
 • Oteller (4 yıldızlı)
 • Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR 2.850,00

 • Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
 • Müze ve kütüphane kompleksleri
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

D GRUBU YAPILAR 3.360,00

 • Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
 • Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya Tebliğden çıkarılan yapılar için 2019 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2019 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 


 • Önceki yıllara ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlere ulaşmak için:

2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

 • Resmi Gazete linkine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190316-12.htm

 

5 1 vote
Yazıya Puan Ver
Diğer Yazılar
Sac Fiyatları 2023 Listesi
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments